Aangesloten bij KNGF en NVFB

Vergoedingen / Tarieven

De hoofdverzekering vergoedt eenmalig 9 behandelingen bij urine-incontinentie en bij chronische indicaties (bijlage 1 van het besluit zorgverzekering behorende bij artikel 2.6 lid 2) vanaf de 21ste behandeling.
Andere indicaties worden uit de aanvullende verzekering vergoed, waarbij het aantal behandelingen afhankelijk is van de hoogte van de aanvullende verzekering. 

U kunt bij de bekkenfysiotherapeut terecht komen via een verwijzing van huisarts of specialist of zonder tussenkomst van huisarts of specialist (directe toegankelijkheid fysiotherapie = DTF ). Bij DTF wordt eerst een screening (kort vraaggesprek) gedaan om ernstige aandoeningen / pathologieën uit te sluiten, voordat verder onderzoek plaatsvindt. Behandeling kan zowel in de praktijk als aan huis plaatsvinden. Voor indicaties die vergoed worden uit de hoofdverzekering en behandeling aan huis is een verwijzing nodig.

Bij vergoeding uit de hoofd- of aanvullende verzekering worden de tarieven aangehouden die door de zorgverzekeraar zijn vastgesteld.
Wanneer u niet in aanmerking komt voor vergoeding uit de hoofdverzekering en geen aanvullende verzekering heeft, gelden de onderstaande tarieven:

 

Omschrijving   Tarief
Zitting bekkenfysiotherapie 40,--
Screening + Intake en onderzoek 50,--
Intake en onderzoek na verwijzing 45,--
Eenmalig bekkenfysiotherapeutisch onderzoek 55,--
Eenvoudige korte rapporten 40,--
Meer gecompliceerde tijdrovende rapporten 55,--
Toeslag voor aan huis behandeling 10,--
Inrichtingstoeslag 5,--