Aangesloten bij KNGF en NVFB

Prikkelbaar Darm Syndroom

Prikkelbaar Darm Syndroom (PDS) is een darmstoornis waarbij pijn en ongemak in de buikregio samenhangt met een niet goed functionerende stoelgang of een verandering in ontlastingsgedrag. Ongeveer 10 tot 20% van de volwassenen heeft symptomen van PDS.

Diagnose / klachten

De diagnose wordt meestal gesteld wanneer pijn en ongemak in de buikregio minimaal 3x per maand in de afgelopen 3 maanden is voorgekomen én wanneer dat samen is gegaan met 2 of meer van de volgende symptomen:

  • Verbetering na ontlasting
  • Begin van de klachten samenhangend met een verandering in frequentie van ontlasting
  • Begin van de klachten samenhangend met een verandering in vorm van de ontlasting

Het kan voorkomen in combinatie met obstipatie, diarree of een combinatie van beide. PDS wordt daarom onderverdeeld in 4 typen: met obstipatie (IBS-C), met diarree (IBS-D), met obstipatie en diarree (IBS-M) en zonder obstipatie en diarree (IBS zonder type).

Oorzaak

Er is geen specifieke oorzaak voor PDS aan te wijzen. Mogelijke oorzaken zijn een veranderde darmbeweging, verhoogde pijngevoeligheid van de darmen, stoornissen in de verbinding tussen hersenen en ingewanden, genetische afwijkingen, omgevingsfactoren, herhaaldelijke infecties en psychologische stoornissen.

Behandeling

De behandeling richt zich net zoals bij obstipatie op een goede functie van bekkenbodemspieren, aanpassing van levensgewoonten/gedrag, goede toilethouding/gedrag en juiste vocht/vezelinname.