Aangesloten bij KNGF en NVFB

Benigne Prostaat Hyperplasie

Prostaatproblemen komen veel voor bij oudere mannen, waarbij de meest voorkomende problemen Benigne Prostaat Hyperplasie (BPH) en

prostaatkanker zijn.

Tijdens het ouder worden gaat de prostaat op een gegeven moment groeien. Deze goedaardige prostaatvergroting wordt Benigne Prostaat Hyperplasie (BPH) genoemd. Door deze vergroting kan een vernauwing van de plasbuis ontstaan, wat kan leiden tot verschillende klachten. Meer dan 50% van de mannen ouder dan 50 jaar heeft BPH en na het bereiken van de leeftijd van 80 jaar is dit maar liefst 90%. Eén op de vier mannen van 50 jaar en ouder zal behandeld worden voor plasklachten die worden veroorzaakt door BPH.

Klachten

De meeste mannen met BPH hebben last van symptomen zoals, frequency (vaker dan 7x overdag plassen), urgency (plotseling optredende heftige aandrang om te plassen die moeilijk uit te stellen is), nocturie (vaker dan 1 x ’s nachts plassen), een zwakke of onderbroken straal, nadruppelen, hesitatie (langere tijd wachten voordat de plasstraal op gang komt) en niet volledig kunnen uitplassen, zodat er een restant urine overblijft in de blaas.

Vaak hebben mannen met BPH last van meerdere van deze symptomen. De symptomen kunnen overigens ook veroorzaakt worden door prostaatkanker, blaaskanker, urineweginfecties, prostaatontsteking, urinewegvernauwing (met andere oorzaak) en blaasstenen.

Behandeling

De eerste keuze voor behandeling is meestal medicatie. Wanneer dit niet helpt om de klachten te verminderen kan via een operatie geprobeerd worden de vernauwing op te verminderen.

Na een operatie kan er sprake zijn van urineverlies, wat veroorzaakt kan worden door een overactiviteit van de blaas, een slechte rekbaarheid (compliance) van de blaasspier, of door een beschadiging van de sluitspier van de blaas.

Bekkenfysiotherapie richt zich op het verbeteren van de bekkenbodemspierfunctie en een goede toilet houding/gedrag. Vaak wordt er voor de operatie ook al een behandeling gedaan ter voorbereiding op de operatie en juiste functie van bekkenbodemspieren.