Aangesloten bij KNGF en NVFB

Onderzoek

Om uw klachten goed in kaart te brengen wordt een onderzoek gedaan, bestaande uit een vraaggesprek, analyse van vragenlijsten en een uitwendig en / of inwendig onderzoek.

Afhankelijk van de klachten kunnen verschillende uitwendige en inwendige onderzoeksmethoden gebruikt worden.

Uitwendig onderzoek:

Dit wordt gebruikt om de ademhalingsfunctie en beweeglijkheid / stabiliteit van het bekken, de lage rug en de heup te onderzoeken.

Inwendig onderzoek:

Door de inwendige ligging van de bekkenbodemspieren in het bekken, is het moeilijk de functie van buitenaf goed te beoordelen.

Daarom is een inwendig onderzoek vaak nodig. Tijdens dit onderzoek wordt de functie van de bekkenbodemspieren en eventuele verzakkingsklachten, vaginaal en / of anaal onderzocht.

Er zijn verschillende manieren om de bekkenbodem inwendig te onderzoeken:

Palpatie:

Hierbij onderzoekt de therapeut, met één of twee vingers via de vagina of de anus de bekkenbodemspierfunctie en verzakkingsklachten.

Myofeedback:

Myofeedback bestaat uit de woorden "myo” en "feedback” en betekent letterlijk 'terugkoppeling van spieractiviteiten'.

Hierbij registreert een meetinstrument de elektrische impuls (EMG) van de zenuwen in de spier. Aan deze impuls kun je zien in welke mate de spier aangespannen is. Is de spier in rusttoestand (ontspannen), dan is de elektrische activiteit laag en naarmate de spier sterker aangespannen wordt, stijgt de elektrische activiteit. De spieractiviteit wordt bij dit onderzoek gemeten met behulp van een vaginale of rectale probe (zie foto 1 en 2) al dan niet in combinatie met elektrodes en vervolgens zicht- en of hoorbaar gemaakt via pc en beeldscherm (zie foto 3).

De gegevens verkregen uit het myofeedback-onderzoek kunnen aangrijpingspunten zijn voor de verdere behandeling. Deze methode van onderzoek wordt altijd voorafgegaan door palpatie.

Rectaal ballononderzoek:

Bij dit onderzoek wordt via de anus, een ballonnetje ingebracht in de endeldarm. Hiermee wordt de gevoeligheid en de capaciteit van de endeldarm getest.

Aan de hand van het vraaggesprek, vragenlijsten en lichamelijk onderzoek kan de diagnose worden gesteld en wordt een behandelplan opgezet.